Test Panbio COVID-19 Ag – szybki test do jakościowego wykrywania antygenu SARS-CoV-2, firmy Abbott

Test Panbio COVID-19 Ag – szybki test do jakościowego wykrywania antygenu SARS-CoV-2

Producent: Abbott Rapid Diagnostic Jena GmbH

 • BEZ WCZEŚNIEJSZEJ REJESTRACJI
  przyjdź do punktu pobrań Dialab na ul. Życzliwej 17 w wyznaczonych godzinach

 • REJESTRACJA I PŁATNOŚĆ ODBYWA SIĘ W PUNKCIE POBRAŃ
  przy rejestracji poinformuj jeśli potrzebujesz wynik w języku obcym

 • WYNIK OTRZYMASZ W CIĄGU GODZINY
  do pobrania online na stronie dialab.pl w zakładce WYNIKI ONLINE

Pacjenci, którzy chcą wykonać wymaz
SARS COV 2 – ANTYGEN
muszą mieć następujące dokumenty:

 • Pesel
 • Data urodzenia
 • Obywatelstwo
 • Paszport (w przypadku braku nr. pesel)
 • Numer telefonu

Patients who want to smear
SARS COV 2 – ANTIGEN
must have the following documents:

 • Passport
 • Pesel (if anyone has)
 • Date of birth
 • Citizenship
 • Phone number

Пацієнти, які хочуть зробити вимаз на
SARS COV 2 -АНТИГЕН
повинні приготували наступні документи:

 • Паспорт
 • Песель ( якщо хтось має )
 • Дата народження
 • Громадянство
 • Номер телефону

WYNIK TESTU DOSTĘPNY W JĘZYKU ANGIELSKIM LUB NIEMIECKIM

Proszę poinformować przy rejestracji w punkcie pobrań, przed badaniem

CENA TESTU

125,00 PLN*

*Obejmuje cenę testu (110 zł) oraz profesjonalne pobranie wymazu przez personel (15 zł) niezbędne do wystawienia autoryzacji wyniku przez laboratorium Dialab.

PUNKT POBRAŃ

Laboratorium DIALAB,
Wrocław, ul. Życzliwa 15-17,
pon.-pt. godz.: 12:30-15:00
soboty : 11:30-13:00

KONTAKT

Oferta dla firm
email: covid19.rejestracja@dialab.pl

Kontakt
tel: 532 573 533

Test PanbioTM COVID-19 spełnia wytyczne WHO z 11 września 2020 r. odnośnie wykrywania antygenu w diagnozie zakażenia SARS COV-2 za pomocą szybkich testów. Uzyskał także status EUL WHO.

Test PanbioTM COVID-19 spełnia wytyczne WHO z 11 września 2020 r. odnośnie wykrywania antygenu w diagnozie zakażenia SARS COV-2 za pomocą szybkich testów. Uzyskał także status EUL WHO.

FAQ – Najczęściej zadawane pytania

Rejestracja do badania odbywa się na miejscu, w punkcie pobrań.
Nie umawiamy na konkretną godzinę.

NIE TRZEBA SIĘ WCZEŚNIEJ REJESTROWAĆ

Możliwość odbioru wyniku testu w języku angielskim lub niemieckim. Proszę zaznaczyć potrzebę uzyskania wyniku w języku angielskim lub niemieckim przy rejestracji na miejscu, przed badaniem.

Nie jest dodatkowo płatny.
Proszę poinformować przy rejestracji do badania o wyniku w języku angielskim lub niemieckim.

Panbio™ COVID-19 Ag Rapid Test jest szybkim antygenowym testem II generacji do jakościowego wykrywania jednego z antygenów SARS-CoV-2 – nukleoproteiny (N). Stosowany do wczesnej diagnostyki aktywnej infekcji COVID-19.

Test zawiera w pasku membranowym dwa obszary diagnostyczne: obszar testowy, w którym znajdują się unieruchomione przeciwciała przeciwko SARS- CoV-2 i obszar kontrolny, w którym znajdują się analogicznie przeciwciała przeciwko kurzym IgY. Jeżeli w próbce obecny jest antygen, to zwiąże się z przeciwciałem IgG anty-SARS-CoV-2. Tak związany kompleks antygen- przeciwciało łączy się w obszarze testowym z unieruchomionymi przeciwciałami, tworząc barwny prążek w okienku testowym.

Test daje wynik po 15-20 minutach.

Test służy do wykrywania antygenu wirusa, dlatego potrzebny jest wymaz z miejsca, w którym wirus może się namnażać. SARS-CoV-2 atakuje często komórki podporowe, będące częścią nabłonka węchowego – stąd jeden z charakterystycznych objawów COVID-19 – utrata smaku i węchu. Dlatego pobieramy wymaz z nosogardzieli. Cienką wymazówkę wprowadza się głęboko przy odchylonej do tyłu głowie przez nozdrze. Pobranie trwa tylko kilka sekund.

Wynik dodatni wskazuje na aktywne zakażenie SARS-COV-2. W razie jego otrzymania należy skonsultować się z lekarzem rodzinnym i potwierdzić wynik z zastosowaniem diagnostyki molekularnej RT-PCR. Wyniki ujemne testu nie wykluczają zakażenia SARS-CoV-2 i nie mogą być stosowane jako wyłączna podstawa leczenia lub innych decyzji terapeutycznych.

Według producenta czułość testu wynosi 93.3%, swoistość 99, 4%, a całkowity procent zgodności z metodą RT-PCR wynosi 97.9%.

Zobacz jak przebiega test