Kontrola układu sercowo-naczyniowego

Choroby serca wciąż stanowią jedną z głównych przyczyn zgonów na świecie. Przeprowadzone badania i odkrycia pozwoliły na poznanie czynników mających wpływ na rozwój tych chorób. Zalicza się do nich m.in. zaburzenia lipidowe, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, zła dieta, siedzący tryb życia. Wyjaśniamy, na czym polegają i jak im przeciwdziałać.

Zaburzenia gospodarki lipidowej prowadzą do rozwoju chorób układu sercowo- naczyniowego. Lipidy są odpowiedzialne za utrzymanie właściwej gospodarki wodno-elektrolitowej, budują błony komórkowe i są rozpuszczalnikami dla wielu substancji niezbędnych dla funkcjonowania naszego organizmu.

Kiedy gospodarka lipidowa zostaje zaburzona, wzrasta ryzyko wystąpienia poważnych chorób serca takich jak choroba niedokrwienna serca czy miażdżyca – jedna z najczęściej spotykanych chorób układu krążenia, związana ze stężeniem steroli i kwasów tłuszczowych w surowicy. Do oceny tego stanu służy badanie gospodarki lipidowej, zwane skrótowo lipidogramem.

Lipidogram to analiza 4 podstawowych lipidów w osoczu krwi, dostarczających informacji na temat stężenia poziomu cholesterolu całkowitego, triglicerydów, frakcji lipoprotein wysokiej gęstości (HDL) oraz niskiej gęstości (LDL).

1) Cholesterol całkowity jest substancją lipidową, która występuje w każdej komórce. Stanowi łączne stężenie cholesterolu frakcji LDL i HDL. Nadmiar cholesterolu jest transportowany do wątroby, skąd jest usuwany.

2) Cholesterol LDL, tak zwany „zły cholesterol” – to frakcja lipoprotein niskiej gęstości. Gdy wzrasta jego poziom, odkłada się w ścianach naczyń krwionośnych, prowadząc do ich zwężenia, a w konsekwencji do rozwoju miażdżycy tętnic i tym samym chorób układu sercowo naczyniowego.

3) Cholesterol HDL, tak zwany „dobry cholesterol” – to frakcja lipoprotein wysokiej gęstości. Zapobiega odkładaniu się cholesterolu w ścianach naczyń krwionośnych i wspomaga pracę układu krążenia. Im jest go więcej, tym dla nas lepiej.

4) Triglicerydy – lipidy, których wysokie stężenie może prowadzić do chorób układu krążenia.

Zgodnie z rekomendacją Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) oraz Europejskiego  Towarzystwa Miażdżycowego (EAS) wprowadzono nowy obliczany parametr, którym jest stężenie cholesterolu nie-HDL. Został on określony jako drugorzędowy po cholesterolu LDL cel terapeutyczny. 

Cholesterol nie-HDL to wynik wszystkich lipoprotein aterogennych „złego” cholesterolu LDL. Jego stężenie odzwierciedla poziom wszystkich tych cząstek lipidów, które biorą udział w procesie miażdżycowym i mogą odkładać się w postaci blaszki miażdżycowej. Dzięki temu cholesterol nie -HDL osiągnął status ważnego parametru określającego ryzyko sercowo-naczyniowe. 

W wytycznych ESC oraz EAS wyznaczono nie tylko nowe spojrzenie na lipidogram, ale także nowe potrzeby określania poszczególnych składowych lipidogramu i ich wzajemnych zależności.

Dlatego też w laboratorium Dialab przeprowadza się kompleksowe badanie gospodarki lipidowej pozwalające na lepszą ocenę ewentualnych zaburzeń. Służy temu wykonanie panelu Cx PREVENTIVE, w którym oprócz  badania podstawowego lipidogramu określa się szereg innych wskaźników aterogennych (miażdżycowych), takich jak:

Wskaźnik Castelliego – pozwala na bardziej precyzyjne określenie ryzyka wystąpienia chorób układu krążenia i choroby wieńcowej. Przekroczenie wartości prawidłowych wiąże się ze wzrostem ryzyka rozwoju miażdżycy i wskazuje na konieczność interwencji dietetycznej bądź farmakologicznej.

Wskaźnik AC – określa zależność pomiędzy stężeniem cholesterolu nie-HDL a cholesterolem HDL i odzwierciedla miażdżycogenny potencjał całego spektrum frakcji lipoprotein.

Wskaźnik Gaziano – opisuje stosunek triglicerydów do cholesterolu HDL. Jest to potężny niezależny predyktor ryzyka wystąpienia zawału mięśnia sercowego. Pozwala na określenie w przybliżeniu obecności i rozległości choroby wieńcowej metodą nieinwazyjną.

Wskaźnik aterogenności AIP – uważany za marker aterogenności, szczególnie przydatny jako sygnał alarmowy kiedy pozostałe parametry takie jak stężenie triglicerydów lub cholesterolu HDL mieszczą się jeszcze w zakresie normy. Wskaźnik ten to ważne narzędzie w ocenie ryzyka wystąpienia chorób krążenia, a także weryfikacji skuteczności leczenia.

W laboratorium Dialab do Państwa dyspozycji pozostaje bardzo przydatne narzędzie w postaci panelu CxPREVENTIVE, które poza innymi kompleksowymi badaniami, bardzo dokładnie bada profil lipidowy. Informacje zawarte w generowanym na podstawie badań Raporcie Zdrowia 360° są bezcenne w zapobieganiu ewentualnym nieprawidłowościom lub ich wczesnym wykrywaniu. Pozwala na podjęcie działań zanim choroba stanie się faktem. Więcej na temat panelu CxPREVENTIVE można przeczytać tutaj >>.