Test na COVID-19 w systemie ID-NOW™ firmy ABBOTT wykrywa wirusa SARS-CoV-2 tą samą metodą co „klasyczny” test RT-PCR – metodą NAAT. Dzięki temu test ten stopniowo uznawany jest przez kolejne państwa za równoważny klasycznemu testowi RT-PCR.

Aktualne informacje na temat wymagań dotyczących podróży zagranicznych można znaleźć na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych

Test na COVID-19 w systemie ID-NOW™ firmy ABBOTT wykrywa wirusa SARS-CoV-2 tą samą metodą co „klasyczny” test RT-PCR – metodą NAAT. Dzięki temu test ten stopniowo uznawany jest przez kolejne państwa za równoważny klasycznemu testowi RT-PCR.

Producent: Abbott Rapid Diagnostic Jena GmbH

 • WYMAZ POBIERANY Z NOSA
  Test oparty jest na pobraniu wymazu z nosa Pacjenta

 • BEZ WCZEŚNIEJSZEJ REJESTRACJI
  Przyjdź do punktu pobrań Dialab na ul. Życzliwej 17 w wyznaczonych godzinach

 • REJESTRACJA, PŁATNOŚĆ, WYBÓR JĘZYKA
  Rejestracja, płatność i wybór języka wyniku odbywają się w punkcie pobrań

 • WYNIK W DNIU BADANIA
  Wynik do pobrania online na stronie Dialab.pl w zakładce
  WYNIKI ONLINE

Pacjenci, którzy chcą wykonać wymaz
ID NOW
muszą mieć następujące dokumenty:

 • Pesel
 • Data urodzenia
 • Obywatelstwo
 • Paszport (w przypadku braku nr. pesel)
 • Numer telefonu

Patients who want to smear
ID NOW
must have the following documents:

 • Passport
 • Pesel (if anyone has)
 • Date of birth
 • Citizenship
 • Phone number

Пацієнти, які хочуть зробити вимаз на
ID NOW
повинні приготували наступні документи:

 • Паспорт
 • Песель ( якщо хтось має )
 • Дата народження
 • Громадянство
 • Номер телефону

WYNIK TESTU DOSTĘPNY W JĘZYKU ANGIELSKIM LUB POLSKIM

Proszę poinformować przy rejestracji w punkcie pobrań, przed badaniem

CENA TESTU

280,00 PLN*

*Obejmuje cenę testu (265 zł) oraz profesjonalne pobranie wymazu przez personel (15 zł) niezbędne do wystawienia autoryzacji wyniku przez laboratorium Dialab.

PUNKT POBRAŃ

Laboratorium DIALAB,
Wrocław, ul. Życzliwa 15-17,
pon.-pt. godz.: 12:30-15:00
soboty : 11:30-13:00

KONTAKT

Oferta dla firm
email: covid19.rejestracja@dialab.pl

Kontakt
tel: 532 573 533

FAQ – Najczęściej zadawane pytania

„Klasyczny” test, który jako pierwszy był od początku pandemii COVID-19 używany do wykrywania wirusa SARS-CoV-2, potocznie nazywany jest testem PCR. Dokładnie jednak jest to test RT-PCR, a nazwa ta określa metodę, za pomocą której wykrywany jest wirus: Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction – „reakcja łańcuchowa polimerazy z odwrotną transkrypcją”.

Metoda RT-PCR jest jedną z wielu genetycznych (molekularnych) metod wykrywania wirusa SARS-CoV-2. Zbiorczo metody te nazywa się metodami NAAT (Nucleic Acid Amplification Test – „test amplifikacji kwasów nukleinowych”). Wśród tych metod jest również metoda wykorzystywana przez system ID-NOW firmy Abbott.

Podsumowując, test w systemie ID-NOW wykrywa wirusa SARS-CoV-2 tą samą metodą co „klasyczny” test RT-PCR – a więc metodą NAAT. Wykorzystuje jednak do tego inny typ reakcji biochemicznej – zamiast reakcji RT-PCR jest to reakcja NEAR (Nicking Enzyme Amplification Reaction – „reakcja amplifikacji enzymu niszczącego”).

Testy w systemie ID-NOW są stopniowo uznawane przez kolejne Państwa za równoważne klasycznym testom RT-PCR. Przed każdą podróżą należy jednak sprawdzić aktualne przepisy pandemiczne kraju, do którego się wybieramy, aby dowiedzieć się, czy kraj ten honoruje wszystkie testy metodą NAAT, czy tylko RT-PCR. 

Aktualne informacje na temat wymagań dotyczących podróży zagranicznych można znaleźć na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych

Test wykrywa sekwencję genetyczną w obrębie genu RdRp (polimeraza RNA zależna od RNA). Gen RdRp jest swoisty tylko i wyłącznie dla ludzkiego SARS-CoV-2; nie jest to gen przesiewowy ani pomocniczy, ale dyskryminacyjny.

Test w systemie ID-NOW jest zdecydowanie szybszy od testu metodą RT-PCR – wynik badania jest dostępny w kilkanaście minut od momentu umieszczenia próbki wymazu Pacjenta w aparacie badającym. Jednocześnie czułość i swoistość wyniku nie różnią się istotnie od tych osiąganych w badaniach metodą RT-PCR.

Ze względu na swoje zalety, system ID-NOW jest powszechnie używany jako przenośny system „point-of-care” („punkt opieki/kontroli”) przeznaczony dla szpitali, oddziałów ratunkowych, izb przyjęć, przychodni, lotnisk, przejść granicznych, również firm i instytucji – wszędzie tam, gdzie wymagany jest bardzo szybki wynik testu genetycznego (molekularnego) w kierunku SARS-CoV-2.

W samych Stanach Zjednoczonych funkcjonuje już ponad 20 000 systemów ID-NOW. System używany do m.in. do badania administracji Stanów Zjednoczonych, w tym personelu Białego Domu – łącznie z prezydentem USA. Pod koniec 2020r. system zaczął być udostępniany również poza Stanami Zjednoczonymi, a w marcu  2021r. zapadła zgoda na jego udostępnienie również Polsce.

Jeśli aparat badawczy jest wolny, wynik badania będzie widoczny dla Pacjenta w systemie w ciągu godziny od momentu pobrania wymazu. Czas ten może jednak ulec wydłużeniu, jeśli liczba wykonywanych testów jest większa – dlatego podczas badania warto zapytać personelu Dialab o szacowany czas oczekiwania na wynik badania.

Wynik badania jest dostępny na stronie wyników online Dialab. Pacjent loguje się na konto za pomocą kodu otrzymanego podczas badania, a następnie może pobrać wynik w formie pliku .pdf. Wynik jest generowany w języku angielskim.

Wykrywany w systemie ID-NOW gen RdRp jest genem wysoce zakonserwowanym, a więc bardzo słabo podatnym na mutacje. Oznacza to, że pojawiające się warianty wirusa SARS-CoV-2 nie mają wpływu na wyniki przeprowadzonych testów – ID-NOW poprawnie wykrywa warianty: brytyjski (B.1.1.7), południowoafrykański (B.1.351), brazylijski/japoński (linia P.1), kalifornijski (L452R), indyjski (linia B.1.617).

Rejestracja do badania odbywa się na miejscu, w punkcie pobrań.
Nie umawiamy na konkretną godzinę.

NIE TRZEBA SIĘ WCZEŚNIEJ REJESTROWAĆ

Do tego badania pobierany jest WYMAZ Z NOSA.