5 powodów, dla których już niedługo wszyscy będą się badać przy pomocy CxPREVENTIVE

Kompleksowe panele profilaktyczne z raportem zdrowia 360° to ostatni hit wśród osób chcących dbać o swoje zdrowie. Pandemia COVID-19 dodatkowo uwidoczniła zalety tego innowacyjnego narzędzia, które Dialab oferuje jako pierwsze laboratorium w Polsce. Wyjaśniamy, na czym polega fenomen CxPREVENTIVE, przedstawianych jako „medyczny standard przyszłości dostępny już dziś”.

Każdy człowiek wie, że należy dbać o zdrowie. Mimo to, regularne kontrolowanie stanu swojego organizmu jest nawykiem wciąż niewielkiej części społeczeństwa. Dlaczego? Główne przyczyny to brak czasu oraz świadomości, jak wiele chorób i schorzeń można uniknąć, odpowiednio wcześnie wykrywając je właśnie przy pomocy regularnych badań kontrolnych. 

Twórcy paneli CxPREVENTIVE zadali sobie wobec tego pytanie: jak pomóc dbać o zdrowie tym, którzy nie mają czasu na wykonywanie licznych badań, a potem konsultowania ich z kolejnymi specjalistami? Odpowiedź przyniósł dynamiczny rozwój technologii sztucznej inteligencji (AI). 

Po pierwsze – wiesz więcej, robiąc mniej

Dotychczas badania kontrolne zlecał lekarz lub wybierał je sobie sam pacjent. Następnie z wynikami trzeba się było udać z powrotem do lekarza, który ewentualnie kierował pacjenta do kolejnych specjalistów. CxPREVENTIVE zdecydowanie upraszcza tą ścieżkę, bowiem opiera się na niezwykle szerokim i jednocześnie uniwersalnym zestawie badań oraz podstawowych informacji o pacjencie. Co zaś najistotniejsze, ich wyniki są „konsultowane” przez algorytm, który na przestrzeni kilku lat powstawał w oparciu o analizę historii zdrowotnych tysięcy pacjentów europejskich klinik oraz 150 Złotych Standardów Medycznych – To tak, jakby algorytm był teraz lekarzem, który od razu kompleksowo analizuje nasze wyniki poprzez szczegółowe konsultowanie ich z wiedzą i doświadczeniem setek innych lekarzy specjalistów – obrazowo wyjaśnia Marek Wrona, dyrektor laboratorium Dialab.

Po drugie – wiesz szybciej i… taniej

Czego więc potrzebuje algorytm, by wygenerować dla nas przekrojowy raport zdrowia z oceną wyników badań oraz sugestiami ewentualnych działań prozdrowotnych? Tylko jednej wizyty w punkcie pobrań. Tyle bowiem wystarcza, by oddać do badania krew oraz dostarczyć mocz i ewentualnie kał, wraz z wypełnionym w domu lub na miejscu zleceniem panelu. Obszerny raport zostanie przesłany na wskazany adres e-mail po kilku dniach od wizyty. Pozyskanie wiedzy i oceny stanu zdrowia jest więc o wiele szybsze i wygodniejsze niż w przypadku klasycznego „pielgrzymowania” po kolejnych lekarzach i laboratoriach. A to oczywiście znacząco obniża koszty – zarówno samych badań, oferowanych w pakiecie, jak i kolejnych konsultacji ze specjalistami. 

Po trzecie – pomagasz lekarzowi

Jeśli raport zdrowia zaleci wizytę u wskazanego specjalisty, pacjent będzie na nią odpowiednio przygotowany. Dostarczy bowiem lekarzowi gotowe wyniki badań, ich wstępne analizy, a także szereg informacji zawartych w wypełnianych przez pacjenta aneksach na końcu raportu. Dzięki nim lekarz nie będzie musiał od podstaw przeprowadzać z pacjentem wywiadu, bo na kluczowe pytania będzie miał odpowiedzi w raporcie. W ten sposób oszczędzany jest czas wizyty, którą lekarz może przeznaczyć w większym stopniu na diagnozowanie pacjenta oraz planowanie ewentualnego leczenia. – Obserwacja praktyki pokazuje, że lekarze doceniają takich świadomych i przygotowanych pacjentów, z którymi mogą dzięki temu szybciej i skuteczniej pracować – potwierdza Marek Wrona. 

Po czwarte – odciążasz służbę zdrowia

Pandemia COVID-19 w szczególny sposób pokazała słabości wielu systemów opieki zdrowotnej – zwłaszcza w Polsce. Dostęp do służby zdrowia już wcześniej był utrudniony i raczej nie ma co liczyć w tej kwestii na szybką i radykalną. W tej sytuacji CxPREVENTIVE okazuje się być niezwykle praktycznym rozwiązaniem. W perspektywie krótkoterminowej pozwala bowiem ograniczyć kontakt z lekarzami do minimum – tylko wtedy, gdy jest sugerowany w oparciu o już przeprowadzone badania. Z kolei w perspektywie długoterminowej, panele pomagają wcześnie wykrywać nieprawidłowości i szybciej rozpocząć działania prozdrowotne – a to oznacza mniej pacjentów wymagających leczenia w przyszłości. Dokładnie w myśl zasady „lepiej zapobiegać, niż leczyć”. 

Po piąte – kontrolujesz zagrożenia związane z COVID-19

Koniecznie należy też wspomnieć o zaletach CxPREVENTIVE w kontroli pandemii oraz jej skutków. Panele zawierają bowiem szacunkową ocenę ryzyka ciężkiego przebiegu choroby COVID-19 w razie zakażenia danego pacjenta. Jest to możliwe dzięki przekrojowości wykonywanych w ramach panelu badań, a także „uzbrajaniu” algorytmu we wciąż aktualizowaną wiedzę na temat wpływu np. chorób współuczestniczących na odporność osób zakażonych. Z drugiej strony, panele świetnie sprawdzają się jako narzędzie do kontroli po przebiegu choroby, której zróżnicowane skutki i wpływ na stan organizmu wciąż pozostają przedmiotem badań. 

Więcej na temat paneli CxPREVENTIVE można się dowiedzieć na stronach www.dialab.pl/cxpreventive-sklep oraz na www.ims-polska.com/cxpreventive