Nawiąż współpracę z DIALAB

W naszych laboratoriach i punktach pobrań przyjmujemy pacjentów ze skierowaniami z placówek posiadających umowę z naszą firmą jak i Pacjentów gotówkowych.

W ramach stałych umów o współpracy z lekarzami i podmiotami leczniczymi możemy:

  • obsługiwać Pacjentów w jednym z naszych punktów pobrań,
  • uruchomić i prowadzić punkt pobrań DIALAB w placówce medycznej,
  • delegować pracowników do pobierania i odbioru materiału do badań laboratoryjnych,
  • odbierać materiał do badań laboratoryjnych, pobrany przez personel placówki medycznej.

W każdym z powyższych przypadków, w ramach współpracy:

  • dostarczamy niezbędne materiały do pobierania badań (zestawy do pobierania, ulotki, itp.)
  • zapewniamy transport materiału z placówki do naszego laboratorium,
  • udostępniamy możliwość integracji naszego oprogramowania z oprogramowaniem placówki medycznej.

Terminy odbioru próbek oraz sposób dostarczania wyników badań są uzgadniane indywidualnie, na podstawie preferencji placówki medycznej.

Skontaktuj się z nami: Kontakt.
Linki:Nasi partnerzy: