Przygotowanie do badań - nasienie

Przed badaniem należy zachować abstynencję seksualną min. 3 dni max 5 dni.

Czynniki wpływające negatywnie na wynik badania nasienia:

  • Przebyte ostatnio lub aktualne choroby; po zakończonej kuracji antybiotykowej odczekać min. 2 tygodnie
  • Urazy okolicy jąder
  • Duży wysiłek fizyczny
  • Narażenie na działanie wysokich temperatur, w tym gorących kąpieli
  • Noszenie bielizny lub ubrań nadmiernie uciskających jądra
  • Depresja, stres
  • Stosowanie używek: alkohol, nikotyna, narkotyki, sterydy


Materiał do badania uzyskuje się przez masturbację lub stosunek przerywany. Nasienie oddane w domu należy dostarczyć do laboratorium maksymalnie w ciągu 40 min od pobrania. Jeśli czas transportu przekracza 40 min istnieje możliwość oddania nasienia na miejscu w odosobnionym pomieszczeniu. Materiał oddany poza laboratorium transportuje się w temp 35° - 38°C.

Ważne jest , aby do pojemnika pobrać całą objętość nasienia. Nie pobierać nasienia do prezerwatywy ze względu na obecność środków plemnikobójczych.

Pojemnik ( do pobrania w laboratorium) z materiałem należy dokładnie opisać : imię, nazwisko, czas oddania próbki.

Badania nasienia można wykonać tylko przy ul. Życzliwej 15-17.

Ze względu na komfort pacjentów oraz specyfikę badania należy umówić się telefonicznie kilka dni wczeœniej.

Nasi partnerzy: