Odbiór wyników badań

1. Aplikacja DIALAB Mobile

Zainstaluj na swoim telefonie (Android) aplikację DIALAB Mobile i przeglądaj wyniki swoich badań.

2. Wyniki w formie papierowej

Obiór wyników badań jest możliwy wyłącznie po okazaniu właściwego KP ( potwierdzenia zapłaty) lub na podstawie okazanego dowodu osobistego. Dla małych dzieci dokument rodzica, opiekuna. W przypadku odbioru wyników badań przez osobę nie będącą pacjentem, konieczne jest okazanie KP pacjenta lub pisemne upoważnienia dla osoby odbierającej wyniki badań oraz jej dowód osobisty (zakładka FORMULARZE DLA PACJENTA).

3. Wyniki w formie elektronicznej

Wynik online jest identyczny jak autoryzowany wynik odbierany w formie drukowanej. Zaletą tego rozwiązania jest znacznie szybsza możliwość zapoznania się pacjenta z wynikami jego badań, zaraz po ich wykonaniu i zatwierdzeniu przez Diagnostę, a przed odbiorem wyników drukowanych.

Procedura podglądu wyniku OnLine:

1. Przez dowolną przeglądarkę internetową wchodzimy na stronę: www.dialab.pl

2. Wybieramy przycisk: Wyniki Online

3. Jako "Użytkownik" wprowadzamy nr PESEL, następnie Hasło: nr PIN otrzymany na KP w trakcie rejestracji badań

4. Po zalogowaniu mamy wybór wyników badań wg. dat wykonania z podziałem na odpowiednie pracownie.

5. Po "kliknięciu" na wybrane badanie wynik wyświetla się formie gotowej do wydruku. Możemy go obejrzeć jak i po wybraniu opcji "wersja do druku", wydrukować na drukarce zainstalowanej na komputerze, którego używamy.

Nasi partnerzy: