Konsekwencje pobrania materiału

Informacja dla pacjenta na temat możliwego wystąpienia aspektów ubocznych podczas lub po pobraniu materiału klinicznego do badań laboratoryjnych


Wymaz z gardła
 • odruch wymiotny
 • pieczenie, drapanie w gardle
 • kaszel

Wymaz z powłok skórnych
 • zaczerwienienie
 • możliwość odczuwania pieczenia po zastosowaniu środka dezynfekcyjnego

Wymaz z przedsionka nosa
 • lekkie podrażnienie
 • swędzenie
 • kichanie

Wymaz z przewodu słuchowego zewnętrznego
 • lekkie podrażnienie
 • zaczerwienienie
 • swędzenie

Wymaz z worka spojówkowego
 • badanie nieprzyjemne
 • lekkie pieczenie
 • łzawienie
 • zaczerwienienie zwłaszcza przy pobieraniu wymazów z kierunku Chlamydii
 • ból

Pobieranie krwi (z żyły, z palca)
 • w trakcie pobierania krwi nie należy poruszać ręką, poruszanie ręką może grozić przekłuciem żyły i powstaniem wylewu (krwiaka)
 • w przypadku pobierania krwi od dziecka rodzice muszą poinformować dziecko o zakazie ruszania ręką
 • środek dezynfekcyjny może spowodować lekkie szczypanie lub pieczenie
 • miejsce nakłucia należy uciskać do momentu kiedy personel laboratorium pozwoli wyrzucić gazik i naklei plaster
 • nie wolno ręką, z której pobierano krew, podnosić torebek, kurtek, opierać się na niej i gwałtownie zginać ręki, gdyż grozi to oderwaniem się słabego skrzepu i powstaniem siniaka

Po zapoznaniu się z powyższymi informacjami pacjent wyraża zgodę na pobranie materiału klinicznego.
Linki:Nasi partnerzy: